Skea Gård - till startsidanKravmärkt | Ekologiskt

Skea Gård

Skea Gård ekologiskt lantbruk

Med respekt för naturen och framtiden
Ekologisk produktion är mycket mer än ett odlings- eller uppfödningssystem. Det är ett helhetskoncept med respekt för djuren, naturen och nästkommande generationer.
I ekologisk produktion använder man inte kemiska bekämpningsmedel, handelsgödsel och genmodifierade organismer (GMO). Ekologiskt lantbruk är också ett viktigt verktyg för att uppnå Sveriges uppsatta miljökvalitetsmål. Flera forskningsrapporter visar att ekologisk produktion ger positiva miljöeffekter och en ökad biologisk mångfald samt mindre energiåtgång. Att både odla och handla ekologiskt spelar roll för framtiden och nästkommande generationer.

För oss är det därför en självklarhet med ett naturnära jordbruk utan bekämpningsmedel, handelsgödsel och GMO. Istället använder vi stallgödsel, moderna maskiner och naturligt uppförökade grödor.

Skea Gård förr
Delar av Skea Gård har varit i släktens ägo sedan slutet av 1600-talet. Mellan 1920- och 1960-talet drevs gården av Nils Oredsson som var en driftig man och expanderade gården med utökade arealer, eget gårdsbränneri, rapsodling, gengasmotorer och nya moderna maskiner i jordbruket. Därefter tog bröderna Olle, Uno och Hans Oredsson över gården och drev den till 1995 då Glenn och Charlotte köpte Skea Gård.

Vi jobbar för ett miljövänligare lantbruk
Idag är Skea Gård ett modernt ekologiskt lantbruksföretag på 300 ha med växtodling, skog och ekologiska värphöns. Kompletterande verksamhetsområden i företaget är träullstillverkning, fastighetsuthyrning, butik för ekologiska kläder och konsultverksamhet inom ekologiskt jordbruk. På gården odlar vi raps, olika proteingrödor, spannmål och vall. Skogen, som är FSC- och PEFC-certifierad, består av gran, tall, lärk och ek. Till hösten kommer vi att börja producera egen biogas baserat på lokala råvaror.

 

VILL DU VETA MER OM EKOLOGISKT eller annat?
Krav
Ekologiska Lantbrukarna
Jordbruksverket
Länsstyrelserna
Livsmedelsverket
Centrum för uthålligt lantbruk
Ekoweb Sverige
GMOfri
Bondens egen Marknad


 

Skea Gård  ·  281 91 Hässleholm  ·  Tel 0708-52 52 58  ·  E-post: info@skeagard.se